Phone: 04 3 2181658
Address: No.5, Lane 43 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa Ward, Hai Bà Trưng District, Hà Nội City

Contact

Contact info


Address:
No.5, Lane 43 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa Ward, Hai Bà Trưng District, Hà Nội City
Phone: 04 3 2181658
E-mail: pteccons.contact@gmail.com

Contact form