Điện thoại: 04 3 2181658
Địa chỉ: No.5, Lane 43 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa Ward, Hai Bà Trưng District, Hà Nội City

Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ


Địa Chỉ:
No.5, Lane 43 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa Ward, Hai Bà Trưng District, Hà Nội City
Điện thoại: 04 3 2181658
E-mail: pteccons.contact@gmail.com

Mẫu Liên Hệ